AITOLOAKARNANIANEWS.GR
Αγροτικα Νεα

ΈΚΤΑΚΤΟ ΦΕΚ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ 2025- ΟΠΕΚΕΠΕ!! Η τιμή της ενίσχυσης !!! ΑΠΟ ΤΙΣ 12 το βράδυ μπαίνουν οι ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΦΚΑ, ΙΚΑ!!


ΈΚΤΑΚΤΟ ΦΕΚ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ 2025- ΟΠΕΚΕΠΕ (opekepe.gr)!! Η τιμή της ενίσχυσης !!! ΑΠΟ ΤΙΣ 12 το βράδυ μπαίνουν οι ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΦΚΑ, ΙΚΑ!!

ΑΓΡΟΤΙΚΑ Πηγη – ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: Η προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης στη συνδεδεμένη κριθαριού και σκληρού σίτου καθορίστηκε στα 10 ευρώ/στρέμμα και ανάλογα με τα τελικά στρέμματα που θα καταμετρηθούν, μπορεί να φτάσει έως και τα 11,5 ευρώ, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που καθορίζει το πλαίσιο για τις δύο συνδεδεμένες κατά τα έτη 2023-2027.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση οι αγρότες θα πρέπει να χρησιμοποιούν πιστοποιημένο σπόρο προς σπορά που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πρωτότυπων τιμολογίων αγοράς των σπόρων προς σπορά και των πρωτότυπων επίσημων ετικετών που φέρουν οι συσκευασίες των σπορών προς σπορά που αναγράφονται στα ανωτέρω τιμολόγια αγοράς.

Αναλυτικά η απόφαση για την συνδεδεμένη κριθαριού αναφέρει:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι ανα- γκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (Ε.Ε.) 2021/2115 του Συμβουλίου (άρθρα 32 έως 35), και του κανονισμού (Ε.Ε.) 2021/2116, για τη χορήγηση της συν- δεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στην καλλιέργεια κριθαριού-Κωδικός Παρέμβασης -Π1-32.1 Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος-Φυτική Παραγωγή Εκτός Πρωτεϊνούχων Καλλιεργειών του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Άρθρο 2
Προϋπολογισμός και πόροι χρηματοδότησης

 1. Ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενί- σχυσης για το κριθάρι ανέρχεται στα 8.320.000€ και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 στα 41.600.000€.
 2. Η έκταση αναφοράς της συνδεμένης ενίσχυσης στο κριθάρι για κάθε έτος της περιόδου 2023- 2027 καθορί- ζεται σε 83.200 εκτάρια.
 3. Η προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης είναι 100€/εκτάριο.
 4. Η χρηματοδότηση της ενίσχυσης ακολουθεί τις δια- τάξεις του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2116/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
 5. Επίσης, εκτιμάται ότι για την περίοδο 2023-2027 η απόκλιση από τη μοναδιαία τιμή θα κυμανθεί σε ±15%. Τα ποσοστά αυτά υπολογίστηκαν, λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες αποκλίσεις της περιόδου 2017-2020 για τη συνδεδεμένη ενίσχυση του σκληρού σιταριού. Επομένως η ελάχιστη και η μέγιστη μοναδιαία τιμή εκτι- μώνται σε 85€/εκτάριο και 115€/εκτάριο, αντίστοιχα.

Άρθρο 3
Όροι επιλεξιμότητας – Προϋποθέσεις σποράς – Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης κριθαριού είναι οι ενεργοί γεωργοί, που καλλιεργούν κριθάρι σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Να χρησιμοποιούν πιστοποιημένο σπόρο προς σπο- ρά που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πρωτότυπων τιμολογίων αγοράς των σπόρων προς σπορά και των πρωτότυπων επίσημων ετικετών που φέρουν οι συσκευ- ασίες των σπόρων προς σπορά που αναγράφονται στα ανωτέρω τιμολόγια αγοράς.
 2. Ως ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου προς σπορά για το κριθάρι καθορίζονται τα 180 κιλά ανά εκτάριο. Στην περίπτωση χρήσης ποικιλιών (υβριδίων) κριθαριού που έχουν δημιουργηθεί με την τεχνική της κυτταροπλασματικής αρρενοστειρότητας (CMS hybrids), η απαιτούμενη ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένου σπό- ρου προς σπορά των υβριδίων αυτών καθορίζεται στα 90 κιλά ανά εκτάριο.
 3. Να χρησιμοποιούν πιστοποιημένο σπόρο προς σπορά (προβασικό, βασικό, πιστοποιημένο Α και Β αναπαραγωγής), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 225020/31-3-2003 κοινή υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων δημητρι- ακών προς σπορά» (Β’ 492), όπως ισχύει.
 4. Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο πρώτο εδά- φιο της παρούσας παραγράφου, οι δικαιούχοι δύνανται να χρησιμοποιούν σπόρο προς σπορά κατηγορίας βελτι- ωτή (Υλικό Καλλιτερευτή), όπως αναφέρεται στην υπ’ αρ. 217265/28-01-2004 (Β’ 203) υπουργική απόφαση, ποικι- λιών κριθαριού εγγεγραμμένων στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών αποκλειστικά και μόνο:

α) Για την παραγωγή προβασικού ή βασικού σπόρου προς σπορά η οποία αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων των Αποκεντρωμένων Υπηρε- σιών του ΥπΑΑΤ, για τις δηλωθείσες εκτάσεις οι οποίες σπάρθηκαν με υλικό καλλιτερευτή και προορίζονται για την παραγωγή προβασικού ή βασικού σπόρου προς σπορά, σύμφωνα με το Υπόδειγμα I,

β) για τον αναπολλαπλασιασμό του υλικού καλλιτερευ- τή της διατηρούμενης ποικιλίας η οποία αποδεικνύεται με την αποστολή σχετικής βεβαίωσης από το Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών της Διεύ- θυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων του ΥπΑΑΤ προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το σύνολο των δηλωθεισών εκτάσεων οι οποίες σπάρθηκαν με υλικό καλλιτερευτή, σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙ.

Άρθρο 4
Καθορισμός και καταβολή ενίσχυσης

 1. Η στήριξη καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμέ- νης ενίσχυσης, ανά εκτάριο σε ετήσια βάση.
 2. Οι ενισχύσεις παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 32- 34 του Καν. (Ε.Ε.) 2115/2021 και του Καν. (Ε.Ε.) 2116/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Για το σκοπό αυτό ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυ- ήσεων(ΟΠΕΚΕΠΕ) γνωστοποιεί, τον συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων κριθαριού. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά τον καθορισμό των τελικών επιλέξιμων εκταρίων.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις παραγωγών

Οι παραγωγοί προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης του άρθρου 1 της παρούσης υποχρεούνται:

1. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσης τους τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης του ενωσιακού δι- καίου και τα πρότυπα της Ε.Ε. για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση της γης (ΚΓΠΚ), σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 2115/2021, τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (Ε.Ε) 126/2022, και τον εκτελεστικό κανονι- σμό (Ε.Ε.) 2022/1317, όπως αυτά περιγράφονται στο ΣΣ ΚΑΠ και στην υπ’ αρ. 519/135068/5-5-2023 απόφαση «Καθορισμός οριζοντίων θεμάτων για την εφαρμογή των παρεμβάσεων άμεσων ενισχύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 και το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας για την ΚΑΠ 2023-2027» (Β’ 3071).

 1. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμε- νους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και Ενωσιακές αρχές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωμα- τικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί.
 2. Να υποβάλλουν αίτημα ενίσχυσης. Το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης κριθαριού γίνεται μέσω της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερό- μενοι είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης. Για το εν λόγω αίτημα ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για την βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανο- μένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής του γεωργού συνεπάγεται ότι ο γεωργός

αποδέχεται τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση σχε- τικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του.

 1. Να υποβάλλουν συνημμένα με τη ενιαία αίτηση ενί- σχυσης τα επίσημα παραστατικά τα οποία απαιτούνται και καταγράφονται σε εγκυκλίους του ΟΠΕΚΕΠΕ.
 2. Να διατηρούν τις επίσημες ετικέτες πιστοποιημένου σπόρου προς σπορά ή τις ετικέτες του διατηρητή στην περίπτωση χρήσης υλικού καλλιτερευτή επί πενταετία. Σε περίπτωση καταστροφής τους συντάσσεται πρακτικό στο οποίο αναφέρεται ο αριθμός των ετικετών αυτών κατά το αντίστοιχο έτος ενίσχυσης.

Άρθρο 6 Έλεγχοι

 1. Αρμόδια αρχή για το συντονισμό και τη διενέργεια των ελέγχων ορίζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
 2. Οι έλεγχοι για τη συνδεδεμένη στήριξη καλύπτουν τους σχετικούς όρους που προβλέπονται στον Κανονι- σμό (Ε.Ε) 2116/2021, τον εκτελεστικό Κανονισμό (Ε.Ε.) 1173/2022 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (Ε.Ε.) 1172/2022 τόσο όσον αφορά τους διοικητικούς ελέγχους (μηχανογραφικούς και διασταυρωτικούς) όσο και τους επιτόπιους. Οι λεπτομέρειες διεξαγωγής των ελέγχων προσδιορίζονται στις κατ’ έτος εκδιδόμενες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οδηγίες ελέγχων και εγκυκλίους.
 3. Επιπλέον διενεργούνται διοικητικοί έλεγχοι επα- λήθευσης στα υποβληθέντα παραστατικά σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί των δικαιούχων της ενίσχυσης.
 4. Οι διοικητικοί και οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποι- ούνται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η εξακρίβωση της τήρησης των όρων για τη χορήγηση των ενισχύσε- ων, καθώς και των απαιτήσεων και προτύπων που σχε- τίζονται με την αιρεσιμότητα, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1313/178948/9.6.2023(Β’ 3777).

Άρθρο 7 Ενστάσεις

 1. Αρμόδια αρχή για την υποβολή ενστάσεων ορίζεται η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
 2. Οι ενστάσεις που αφορούν αποτελέσματα επιτόπι- ου ελέγχου, υποβάλλονται εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του πρακτικού ελέγχου μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου.
 3. Οι ενστάσεις που αφορούν αποτελέσματα λοιπών ελέγχων (διοικητικοί, τηλεπισκόπησης, μηχανογραφικοί και διασταυρωτικοί) υποβάλλονται εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών μετά την έκδοση εντολής πληρωμής.

Άρθρο 8
Κυρώσεις – Ανάκτηση
Αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

 1. Παραγωγός που παρουσίασε ψευδή στοιχεία απορ- ρίπτεται από το καθεστώς χορήγησης της ενίσχυσης κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ημερολογιακού έτους.
 2. Εφόσον παρατηρηθούν παρατυπίες για τις εκτάσεις οι οποίες δηλώθηκαν για τις ενισχύσεις της παρούσας και οφείλονται στον παραγωγό, εφαρμόζονται οι μειώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 56, Τμήμα 3 του Καν. (Ε.Ε.) 2116/2021, στον εκτελεστικό Κανονισμό (Ε.Ε.) 1173/2022 και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (Ε.Ε.) 1172/2022.
 3. Εφόσον ο παραγωγός δεν συμμορφωθεί με τα προβλεπόμενα για την αιρεσιμότητα στην υπ’ αρ. 1313/178948/9.6.2023(Β’ 3777), επιβάλλονται οι προ- βλεπόμενες κυρώσεις. Επίσης ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπορεί να επι- βάλλει επιπλέον κυρώσεις εφόσον αυτές προβλέπονται από την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία.
 4. Σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στους δικαιούχους εφαρμόζονται οι διατάξεις του Καν. (Ε.Ε) 2116/2021, καθώς και του εκτελεστικού Κανονισμού (Ε.Ε.) 1173/2022. Όπου δεν δύναται να εφαρμοστεί ο Καν. (Ε.Ε) 2116/2021, και ο εκτελεστικός Καν (Ε.Ε.) 1173/2022 η διαδικασία ανάκτησης τυχόν αχρεωστήτως καταβλη- θέντων ποσών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατά- ξεις του άρθρου 28 του ν. 2520/1997.

Άρθρο 9
Διαδικασίες παρακολούθησης δεικτών και επιπλέον δεδομένων

 1. Κάθε χρόνο πρέπει να συλλέγονται και να στέλνο- νται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα παρακάτω δύο (2) είδη δεδομένων:

α) Οι κοινοί, για όλα τα κράτη μέλη, δείκτες Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, εκροών και αποτε- λεσμάτων, οι οποίοι:

– Περιγράφονται στο Παράρτημα Ι του Καν. 2115/2021, – συλλέγονται από τις αιτήσεις πληρωμών,
– αποστέλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Επιτροπή

κάθε χρόνο έως τις 15 Φεβρουαρίου του έτους Ν,
– αποτυπώνονται στους πίνακες της ετήσιας έκθεσης

επιδόσεων και

– αφορούν πληρωμές κατά το γεωργικό οικονομικό έτος Ν-1 καθώς και

β) Τα επιπλέον δεδομένα, τα οποία:

– Περιγράφονται στο Παράρτημα IV του εφαρμοστικού Καν. 1475/2022,

– συλλέγονται από την ΕΑΕ,

– αποστέλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Επιτροπή κάθε χρόνο έως τις 30 Απριλίου του έτους Ν,

– με τη μορφή πινάκων και

– αφορούν παρεμβάσεις για τις οποίες έχουν πραγ- ματοποιηθεί πληρωμές κατά το γεωργικό οικονομικό έτος Ν-1.

 1. Οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων και τα επι- πλέον δεδομένα, της παρέμβασης Π1-32.1 Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος-Φυτική Παραγωγή εκτός Πρωτεϊνούχων Καλλιεργειών του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσης.
 2. Οι διαδικασίες για την ετήσια παρακολούθηση της επίτευξης των επιδόσεων, των τιμών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων καθώς και η αιτιολόγηση τυχόν υπερβάσεων ή αποκλίσεων από τις αντίστοιχες προ- γραμματισμένες τιμές που έχουν περιγραφεί στο Στρα- τηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, περιγράφονται αναλυτικά στη Διαδικασία 3.2 του Πα- ραρτήματος Ι, του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ).

Άρθρο 10 Έναρξη ισχύος

 1. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται από την καλλιεργη- τική περίοδο 2022-2023 και εφεξής.
 2. Το Παράρτημα και τα Υποδείγματα I και II που ακο- λουθούν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

 

 

Η απόφαση για την συνδεδεμένη μαλακού σίτου αναφέρει:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι ανα- γκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του Συμβουλίου (άρθρα 32 έως 35), και του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116, για τη χορήγηση της συν- δεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στην καλλιέργεια

μαλακού σίτου -Κωδικός Παρέμβασης -Π1-32.1 Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος-Φυτική Παραγωγή Εκτός Πρωτεϊνούχων Καλλιεργειών του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Άρθρο 2
Προϋπολογισμός και πόροι χρηματοδότησης

 1. Ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενί- σχυσης για το μαλακό σιτάρι ανέρχεται στα 5.824.000€ και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολό- κληρη την περίοδο 2023-2027 στα 29.120.000€.
 2. Η έκταση αναφοράς της συνδεμένης ενίσχυσης στο μαλακό σιτάρι για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 καθορίζεται σε 58.240 εκτάρια.
 3. Η προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης είναι 100€/εκτάριο.
 4. Η χρηματοδότηση της ενίσχυσης ακολουθεί τις δια- τάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2116/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρημα- τοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής.
 5. Επίσης, εκτιμάται ότι για την περίοδο 2023-2027 η απόκλιση από τη μοναδιαία τιμή θα κυμανθεί σε ±15%. Τα ποσοστά αυτά υπολογίστηκαν, λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες αποκλίσεις της περιόδου 2017-2020 για τη συνδεδεμένη ενίσχυση του σκληρού σιταριού. Επομένως η ελάχιστη και η μέγιστη μοναδιαία τιμή εκτι- μώνται σε 85€/εκτάριο και 115€/εκτάριο, αντίστοιχα.

Άρθρο 3
Όροι επιλεξιμότητας – Προϋποθέσεις σποράς – Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης μαλακού σί- του είναι οι ενεργοί γεωργοί, που καλλιεργούν μαλακό σιτάρι σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Να χρησιμοποιούν πιστοποιημένο σπόρο προς σπο- ρά που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πρωτότυπων τιμολογίων αγοράς των σπόρων προς σπορά και των πρωτότυπων επίσημων ετικετών που φέρουν οι συσκευ- ασίες των σπόρων προς σπορά που αναγράφονται στα ανωτέρω τιμολόγια αγοράς.
 2. Ως ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου προς σπορά για το μαλακό σιτάρι καθορίζονται τα 180 κιλά ανά εκτάριο.
 3. Να χρησιμοποιούν πιστοποιημένο σπόρο προς σπορά (προβασικό, βασικό, πιστοποιημένο Α και Β αναπαραγωγής), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 225020/31-3-2003 κοινή υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων δημητρι- ακών προς σπορά» (Β’ 492), όπως ισχύει.
 4. Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο πρώτο εδά- φιο της παρούσας παραγράφου, οι δικαιούχοι δύνα- νται να χρησιμοποιούν σπόρο προς σπορά κατηγορίας βελτιωτή (Υλικό Καλλιτερευτή), όπως αναφέρεται στην υπ’ αρ. 217265/28-01-2004 (Β’ 203) υπουργική απόφαση, ποικιλιών μαλακού σίτου εγγεγραμμένων στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών αποκλειστικά και μόνο:

 

 

α) Για την παραγωγή προβασικού ή βασικού σπόρου προς σπορά η οποία αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων των Αποκεντρωμένων Υπηρε- σιών του ΥπΑΑΤ, για τις δηλωθείσες εκτάσεις οι οποίες σπάρθηκαν με υλικό καλλιτερευτή και προορίζονται για την παραγωγή προβασικού ή βασικού σπόρου προς σπορά, σύμφωνα με το Υπόδειγμα I,

β) για τον αναπολλαπλασιασμό του υλικού καλλιτερευ- τή της διατηρούμενης ποικιλίας η οποία αποδεικνύεται με την αποστολή σχετικής βεβαίωσης από το Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών της Διεύ- θυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων του ΥπΑΑΤ προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για το σύνολο των δηλωθεισών εκτάσεων οι οποίες σπάρθηκαν με υλικό καλλιτερευτή, σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙ.

Άρθρο 4
Καθορισμός και καταβολή ενίσχυσης

 1. Η στήριξη καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμέ- νης ενίσχυσης, ανά εκτάριο σε ετήσια βάση.
 2. Οι ενισχύσεις παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 32- 34 του Κανονισμού (ΕΕ) 2115/2021 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2116/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Για το σκοπό αυτό ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) γνωστοποιεί, τον συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων μαλακού σίτου. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφα- ση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά τον καθορισμό των τελικών επιλέξιμων εκταρίων.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις παραγωγών

Οι παραγωγοί προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης του άρθρου 1 της παρούσας υποχρεούνται:

 1. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης του Ενωσιακού δι- καίου και τα πρότυπα της Ε.Ε. για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση της γης (ΚΓΠΚ), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2115/2021, τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (Ε.Ε) 126/2022, και τον εκτελεστικό Κανονι- σμό (ΕΕ) 2022/1317, όπως αυτά περιγράφονται στο ΣΣ ΚΑΠ και στην υπ’ αρ. 519/135068/5-5-2023 απόφαση «Καθορισμός οριζοντίων θεμάτων για την εφαρμογή των παρεμβάσεων άμεσων ενισχύσεων, σύμφωνα με τις δια- τάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 και το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας για την ΚΑΠ 2023-2027» (Β’ 3071).
 2. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμε- νους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και Ενωσιακές αρχές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωμα- τικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί.
 3. Να υποβάλλουν αίτημα ενίσχυσης. Το αίτημα λή- ψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης μαλακού σίτου γίνεται μέσω της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενί- σχυσης. Για το εν λόγω αίτημα ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για την βασική ενίσχυση

συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής του γεωργού συνεπάγεται ότι ο γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα στην παρού- σα απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του.

 1. Να υποβάλλουν συνημμένα με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης τα επίσημα παραστατικά τα οποία απαιτού- νται και καταγράφονται σε εγκυκλίους του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..
 2. Να διατηρούν τις επίσημες ετικέτες πιστοποιημένου σπόρου προς σπορά ή τις ετικέτες του διατηρητή στην περίπτωση χρήσης υλικού καλλιτερευτή επί πενταετία. Σε περίπτωση καταστροφής τους συντάσσεται πρακτικό στο οποίο αναφέρεται ο αριθμός των ετικετών αυτών κατά το αντίστοιχο έτος ενίσχυσης.

Άρθρο 6 Έλεγχοι

 1. Αρμόδια αρχή για το συντονισμό και τη διενέργεια των ελέγχων ορίζεται ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..
 2. Οι έλεγχοι για τη συνδεδεμένη στήριξη καλύπτουν τους σχετικούς όρους που προβλέπονται στον Κανονι- σμό (Ε.Ε) 2116/2021, τον εκτελεστικό Κανονισμό (Ε.Ε) 1173/2022 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 1172/2022 τόσο όσον αφορά τους διοικητικούς ελέγχους (μηχανογραφικούς και διασταυρωτικούς) όσο και τους επιτόπιους. Οι λεπτομέρειες διεξαγωγής των ελέγχων προσδιορίζονται στις κατ’ έτος εκδιδόμενες από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., οδηγίες ελέγχων και εγκυκλίους.
 3. Επιπλέον διενεργούνται διοικητικοί έλεγχοι επα- λήθευσης στα υποβληθέντα παραστατικά σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί των δικαιούχων της ενίσχυσης.
 4. Οι διοικητικοί και οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποι- ούνται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η εξακρίβωση της τήρησης των όρων για τη χορήγηση των ενισχύσε- ων, καθώς και των απαιτήσεων και προτύπων που σχε- τίζονται με την αιρεσιμότητα, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1313/178948/9.6.2023 (Β’ 3777).

Άρθρο 7 Ενστάσεις

 1. Αρμόδια Αρχή για την υποβολή ενστάσεων ορίζεται η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..
 2. Οι ενστάσεις που αφορούν αποτελέσματα επιτόπι- ου ελέγχου, υποβάλλονται εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του πρακτικού ελέγχου μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου.
 3. Οι ενστάσεις που αφορούν αποτελέσματα λοιπών ελέγχων (διοικητικοί, τηλεπισκόπησης, μηχανογραφικοί και διασταυρωτικοί) υποβάλλονται εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών μετά την έκδοση εντολής πληρωμής.

Άρθρο 8
Κυρώσεις – Ανάκτηση Αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

 1. Παραγωγός που παρουσίασε ψευδή στοιχεία απορ- ρίπτεται από το καθεστώς χορήγησης της ενίσχυσης κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ημερολογιακού έτους.

41124 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 3992/22.06.2023

 1. Εφόσον παρατηρηθούν παρατυπίες για τις εκτάσεις οι οποίες δηλώθηκαν για τις ενισχύσεις της παρούσας και οφείλονται στον παραγωγό, εφαρμόζονται οι μειώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 56, Τμήμα 3 του Κανονι- σμού (ΕΕ) 2116/2021, στον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 1173/2022 και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 1172/2022.
 2. Εφόσον ο παραγωγός δεν συμμορφωθεί με τα προβλεπόμενα για την αιρεσιμότητα στην υπ’ αρ. 1313/178948/9.6.2023 (Β’ 3777) υπουργική απόφαση, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Επίσης ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μπορεί να επιβάλλει επιπλέον κυρώσεις εφόσον αυτές προβλέπονται από την ισχύουσα ενωσι- ακή νομοθεσία.
 3. Σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στους δικαιούχους εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κα- νονισμού (Ε.Ε) 2116/2021, καθώς και του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1173/2022. Όπου δεν δύναται να εφαρ- μοστεί ο Κανονισμός (Ε.Ε) 2116/2021, και ο εκτελεστικός Καν (ΕΕ) 1173/2022 η διαδικασία ανάκτησης τυχόν αχρε- ωστήτως καταβληθέντων ποσών πραγματοποιείται σύμ- φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2520/1997.

Άρθρο 9
Διαδικασίες παρακολούθησης δεικτών και επιπλέον δεδομένων

 1. Κάθε χρόνο πρέπει να συλλέγονται και να στέλνο- νται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα παρακάτω δύο (2) είδη δεδομένων:

α) Οι κοινοί, για όλα τα κράτη μέλη, δείκτες Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, εκροών και αποτε- λεσμάτων, οι οποίοι:

– Περιγράφονται στο Παράρτημα Ι του Κανονι- σμού 2115/2021,

– συλλέγονται από τις αιτήσεις πληρωμών,

– αποστέλλονται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην Επιτροπή κάθε χρόνο έως τις 15 Φεβρουαρίου του έτους Ν,

– αποτυπώνονται στους πίνακες της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων και

– αφορούν πληρωμές κατά το γεωργικό οικονομικό έτος Ν-1 καθώς και

β) Τα επιπλέον δεδομένα, τα οποία:

– Περιγράφονται στο Παράρτημα IV του εφαρμοστικού Κανονισμού 1475/2022,

– συλλέγονται από την ΕΑΕ,

– αποστέλλονται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην Επιτροπή κάθε χρόνο έως τις 30 Απριλίου του έτους Ν, με τη μορφή πινάκων και:

– Αφορούν παρεμβάσεις για τις οποίες έχουν πραγ- ματοποιηθεί πληρωμές κατά το γεωργικό οικονομικό έτος Ν-1.

 1. Οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων και τα επι- πλέον δεδομένα, της παρέμβασης Π1-32.1 Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος-Φυτική Παραγωγή εκτός Πρωτεϊνούχων Καλλιεργειών του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσας.
 2. Οι διαδικασίες για την ετήσια παρακολούθηση της επίτευξης των επιδόσεων, των τιμών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων καθώς και η αιτιολόγηση τυχόν υπερβάσεων ή αποκλίσεων από τις αντίστοιχες προ- γραμματισμένες τιμές που έχουν περιγραφεί στο Στρα- τηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, περιγράφονται αναλυτικά στη Διαδικασία 3.2 του Πα- ραρτήματος Ι, του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ).

Άρθρο 10 Έναρξη ισχύος

 1. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται από την καλλιεργη- τική περίοδο 2022-2023 και εφεξής.
 2. Το Παράρτημα και τα Υποδείγματα I και II που ακο- λουθούν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρού- σας.

 ΈΚΤΑΚΤΟ ΦΕΚ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ 2025- ΟΠΕΚΕΠΕ!! Η τιμή της ενίσχυσης !!! ΑΠΟ ΤΙΣ 12 το βράδυ μπαίνουν οι ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΦΚΑ, ΙΚΑ!! Έφτασε η ώρα των συντάξεων

Για τη μείωση του συνωστισμού, την προστασία και την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ, καθώς και την έγκαιρη διανομή των συντάξεων του ΟΓΑ(oga.gr) μέσω ΕΛΤΑ, οι κύριες και επικουρικές συντάξεις μηνός Ιουλίου 2023 του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) θα καταβληθούν τμηματικά.

 • Την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023 θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις που προέρχονται από το  ΙΚΑ(ika.gr), τράπεζες, εντασσόμενα (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και Δημόσιο (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9)
 • Την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023 θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις που προέρχονται από το  ΙΚΑ(ika.gr), τράπεζες, εντασσόμενα (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και Δημόσιο (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8)

Για τα υπόλοιπα Ταμεία οι συντάξεις του Ιουλίου 2023 θα πληρωθούν ως εξής:

 • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν όπως στο Δημόσιο, δηλαδή ανάλογα με τον λήγοντα αριθμό ΑΜΚΑ, στις 28 και 29 Ιουνίου
 • Τα υπόλοιπα Ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλλουν τις συντάξεις όπως στο Δημόσιο, δηλαδή ανάλογα με τον λήγοντα αριθμό ΑΜΚΑ, στις 28 και 29 Ιουνίου
 • Ο ΟΑΕΕ(oaee.gr) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023
 • Ο ΟΓΑ(oga.gr) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023
 • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023
 • Το  ΝΑΤ(nat.gr) και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023
 • Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλει τις συντάξεις την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023
 • Το ΕΤΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023
 • Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023
 • Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023
ΕΚΤΑΚΤΟ ΓΙΑ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣIΤΗΡΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2023 VOUCHER ΤΩΡΑ!!! Σε 2 ημέρες οι ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΝΑΤ!!!

ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ … ΑΡΓΟΠΕΘΑΙΝΟΥΝ!! ΚΑΙ Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ΚΟΙΜΑΤΑΙ!! ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΕΓΙΝΕ !!! ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ!!!

Έκτακτο ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ !! ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΕ ΠΡΙΜ ΕΩΣ 43.000 Ευρώ ! ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023!!!

Source link

Related posts

Πληρωμή Δευτέρα 27 Νοεμβρίου σε συντάξεις ΟΓΑ από τον ΕΦΚΑ

Αγροτικές Επιδοτήσεις: ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 45.334.489,41 €

Σε πολεμική ατμόσφαιρα κινούνται οι παραδόσεις Βιομηχανικών ροδάκινων

Αφήστε ένα σχόλιο