ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ NEWS

Αιτωλ/νία-Πανεπιστημιακά τμήματα: Αύριο αποφασίζει η Σύγκλητoς για συγχωνεύσεις & μεταφορές

Την οριστικοποίηση του σχεδίου του  νέου ακαδημαϊκού  χάρτη του Πανεπιστημίου  Πατρών , θα οριστικοποιήσει η Σύγκλητος του Ιδρύματος στη συνεδρίαση της Δευτέρας, μετά την ολοκλήρωση της εσωτερικής διαβούλευσης με την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Ο πρύτανης Χρήστος Μπούρας διαβουλεύτηκε κατά μόνας και ομαδικά με όλους τους εκπροσώπους φορέων της Δυτικής Ελλάδας. Η Επιτροπή που αποτελείται από 20 μέλη ΔΕΠ (σχεδόν από τη μισή Σύγκλητο) έχει καταλήξει στην εισήγησή της και θα την παρουσιάσει την Δευτέρα στην έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου, παρουσία του περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη, τον επικεφαλής συνδυασμών του Περιφερειακού Συμβουλίου, όλων των βουλευτών και των 6 δημάρχων των μεγάλων πόλεων της Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνέχεια ο Πρύτανης Χρήστος Μπούρας θα καταθέσει το οριστικό Σχέδιο στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών μετά τη νομοθετική παρέμβαση 4610/2019 ΦΕΚ 70/Α/07-05-2019 έχει Τμήματα σε 6 πόλεις, συντηρεί 7 συγκροτήματα πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων και λειτουργεί 35 Τμήματα και 49 προγράμματα σπουδών. Υπάρχουν επίσης 2 Τμήματα σε αναστολή λειτουργίας και ένα που καταργήθηκε.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ 24 ΣΕΛΙΔΩΝ

Το αρχικό σχέδιο που  είχε δει το φως της δημοσιότητας περιλαμβάνει τις εξής τρεις ενότητες:

A. Την πρόταση αναδιάρθρωσης της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

B. Την πρόταση απορρόφησης του Τμήματος Μουσειολογίας από το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας με ταυτόχρονη μεταφορά της έδρας του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας στην Πάτρα.

Γ. Την πρόταση μεταφοράς της έδρας του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στην Πάτρα.

Πρόταση αναδιοργάνωσης της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Ο νόμος 4610/2019, (ΦΕΚ 70/7.5.2019 τ.Α ́) επέβαλε τη συνένωση τμήματος του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η νέα Σχολή Γεωπονικών Επιστημών προήλθε από την ενσωμάτωση της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και τη δημιουργία νέων Τμημάτων.

Η καινούργια αυτή Σχολή επέφερε σοβαρά προβλήματα λόγω της ακαδημαϊκά και χωροταξικά άναρχης και απρογραμμάτιστης δημιουργίας τμημάτων.

Σήμερα, 3 από τα νέα Τμήματα που φέτος δέχθηκαν φοιτητές στο 2ο έτος έχουν 3 ή λιγότερα μέλη ΔΕΠ και κανένα μέλος ΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ.

Το ακαδημαϊκό περιεχόμενο και τα γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων είναι προβληματικά ενώ η χωροθέτησή τους είναι αποτρεπτική σε ακαδημαϊκές συνέργειες και συνεργασίες μεταξύ των Τμημάτων. Μεγάλα προβλήματα προκύπτουν επίσης σε λειτουργικό και πρακτικό επίπεδο ακαδημαϊκής μονάδας και πανεπιστημίου (π.χ., υποδομές, φοιτητική μέριμνα, ανταπόκριση των τμημάτων στις κεντρικές υπηρεσίες και υποδομές του πανεπιστημίου, κ.λπ.).

Η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών έχει αυτή την στιγμή έξι Τμήματα. Πέντε Τμήματα σε λειτουργία από το 2019 και ένα σε αναστολή ως εξής:

● Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, 2019, με έδρα το Μεσολόγγι

● Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής, 2019, με έδρα το Μεσολόγγι

● Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων , 2019, με έδρα το Αγρίνιο

● Γεωπονίας, 2019, με έδρα την Αμαλιάδα

● Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, 2019, με έδρα το Μεσολόγγι

● Γεωργικής Βιοτεχνολογίας, με έδρα το Αγρίνιο [Αναστολή άρθρο 33 του Ν.
4653/24.1.2020]

Από τα πέντε σε λειτουργία Τμήματα της Σχολής, τα 4 βρίσκονται στην Αιτωλοακαρνανία και το Τμήμα Γεωπονίας στην Ηλεία.

Ένα σημείο εκκίνησης για τις προτεινόμενες αλλαγές είναι οι εξής παραδοχές:

• Μία Σχολή δεν μπορεί να λειτουργεί Τμήματα σε διαφορετικές περιφερειακές ενότητες (νομούς) και σε αποστάσεις που είναι απαγορευτικές για οποιασδήποτε μορφής ακαδημαϊκές συνέργειες, διδακτικές ή ερευνητικές.

• Η Σχολή πρέπει να λειτουργεί με Τμήματα που εξασφαλίζουν τον πυρήνα του προγράμματος σπουδών εκ των ενόντων, δηλαδή από μόνιμα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ. Κάθε λειτουργούν Τμήμα πενταετούς φοίτησης και με εκτεταμένο εργαστηριακο φόρτο πρέπει να έχει ως στόχο ένα ελάχιστο αριθμό 15 μελών ΔΕΠ και αντίστοιχα εργαστήρια.

• Τα προγράμματα σπουδών πρέπει να ανταποκρίνονται σε γνωστικά αντικείμενα που να θεραπεύονται από προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και να είναι γενικώς αποδεκτά ως τέτοια.

• Οι απόφοιτοι αυτών των Τμημάτων, έχουν επαγγελματικά δικαιώματα που προσδιορίζονται από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο για την ελεύθερη και μισθωτή εργασία. Συνεπώς η μεγάλη πλειοψηφία των διδασκόντων πρέπει να έχει ανάλογη εκπαίδευση, δηλαδή Γεωπόνοι, Γεωλόγοι, Δασολόγοι, Ιχθυολόγοι και Κτηνίατροι στα Τμήματα γεωπονικής κατεύθυνσης.

Είναι εμφανές ότι:

• Οι βαθμολογικές επιδόσεις των νεοεισερχόμενων φοιτητών έχουν εξαιρετικές διαφορές από τις επιδόσεις των υπολοίπων φοιτητών του Πανεπιστημίου.

• Η ίδια τάση ισχύει και για τα τμήματα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Πολυτεχνικής που έχει έδρα το Αγρίνιο και πολύ λιγότερο για το τμήμα Αρχαιολογίας-Ιστορίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

• Ο αριθμός των εισακτέων δεν είναι ενδεικτικός του μεγέθους των Τμημάτων αυτών αφού μέχρι και ποσοστό 31% των εισακτέων διαγράφεται λόγω μετεγγραφής. Αυτό ισχύει για όλα ανεξαιρέτως τα Τμήματα στο Μεσολόγγι, το Αγρίνιο και την Αμαλιάδα.

• Ο αριθμός των ενεργών πρωτοετών φοιτητών στις εξετάσεις, δηλαδή φοιτητών που συμμετείχαν σε έστω και μία εξέταση δεν ξεπερνά τα 2/3 των φοιτητών του πρώτου έτους.

• Η κατανομή των βαθμολογιών εισαγωγής των φοιτητών σε όλα τα Τμήματα της Γεωπονικής Σχολής (με εξαίρεση το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων) είναι εξαιρετικά δυσμενής με περίπου το 90% των νέων φοιτητών φέτος κάτω από 5.000 μονάδες.

• Το ίδιο ισχύει και για τα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων και Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Είναι προφανές ότι:

• Με εξαίρεση το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών κανένα από τα Τμήματα της Γεωπονικής ή από τα Τμήματα που βρίσκονται στο Αγρίνιο δεν πρόκειται να αποκτήσει μία κρίσιμη μάζα διδασκόντων χωρίς παρέμβαση και αναδιοργάνωση.

• Τα Τμήματα Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν ένα πυρήνα διδασκόντων και μελών ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ που να εξυπηρετεί το βασικό πρόγραμμα σπουδών τους εκτός και αν απορροφούν το σύνολο των νέων θέσων του Πανεπιστημίου για τα επόμενα 5 χρόνια.

• Το Τμήμα Γεωπονίας στην Αμαλιάδα δεν είναι βιώσιμο με 8 μέλη ΔΕΠ και πενταετές πρόγραμμα σπουδών. Το Τμήμα αυτό θα μπορούσε να συνδράμει ή να συνεργήσει με τα άλλα Τμήματα εάν ήταν είτε στο Αγρίνιο, είτε στο Μεσολόγγι.

• Μέλη ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο Γεωπονίας, Οικολογίας ή Χημείας βρίσκονται σε άλλα Τμήματα με έδρα το Αγρίνιο και θα μπορούσαν να συνδράμουν τα Τμήματα της Γεωπονικής.

Στο Παράρτημα 3 αυτής της πρότασης παρατίθενται στοιχεία για τις υποδομές των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων στο Μεσολόγγι και την Αμαλιάδα. Οι υποδομές είναι σημαντικές σε ποσότητα και αξία όμως η αδρανοποίησή τους και η έλλειψη συντήρησης αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για το μέλλον τους.

Πρόταση Αναδιοργάνωσης

Η παρούσα πρόταση αναδιοργάνωσης της δομής των Τμημάτων της Σχολής εξειδικεύεται στις παρακάτω εσωτερικές μεταβολές:

1. Συνένωση των Τμημάτων «Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής» με έδρα το Μεσολόγγι, «Γεωπονίας» με έδρα την Αμαλιάδα και «Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής» με έδρα το Μεσολόγγι σε «Τμήμα Γεωπονίας» με έδρα το Μεσολόγγι.

2. Δημιουργία Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας (προσωρινός τίτλος) με αντικείμενο τη Διαχείριση Αγροτικών Πόρων και Περιβάλλοντος από το 2023-24.

3. Μετονομασία του Τμήματος «Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών» σε τμήμα «Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών» με έδρα το Μεσολόγγι.

4. Συνένωση του Τμήματος «Διοίκησης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα το Αγρίνιο με το Τμήμα «Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων» στο Αγρίνιο. Προτείνεται η δημιουργία τομέα «Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» στο «Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων». Στον τομέα αυτό θα περιέλθει και το MBA «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. Με τον τρόπο αυτό διατηρούνται οι σπουδές διοίκησης για επιχειρήσεις τροφίμων αλλά σε μεταπτυχιακό επίπεδο και παραμένει το γνωστικό αντικείμενο της διοίκησης επιχειρήσεων στον νομό Αιτωλοακαρνανίας για να υποστηρίξει όλα τα τμήματα της Γεωπονικής Σχολής.

5. Απορρόφηση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής με έδρα το Αγρίνιο από καινούργιο τμήμα με αντικείμενο το περιβάλλον και την αειφορική γεωργία. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ενός διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος στην Πολυτεχνική Σχολή με αντικείμενο «Μηχανική Περιβάλλοντος» το οποίο θα στελεχωθεί από μέλη ΔΕΠ του πρώην Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και των άλλων Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής και θα έχει έδρα την Πάτρα. Αυτό θα έχει ως συνέπεια τη συνέχιση των σπουδών «Μηχανικού Περιβάλλοντος» στο Πανεπιστήμιο. Στο μέλλον, με πρόσφορες συνθήκες και κατάλληλο νομικό πλαίσιο, η Πολυτεχνική Σχολή ενδεχομένως να επανεξετάσει τη λειτουργία ενός διατμηματικού προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο αντικείμενο του «Μηχανικού Περιβάλλοντος».

Δομή της Σχολής μετά τις μεταβολές (σε παρένθεση τα υπολογιζόμενα μέλη ΔΕΠ):

1. Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (16), με έδρα το Μεσολόγγι

2. Γεωπονίας (17), με έδρα το Μεσολόγγι

3. Επιστήμης της Διατροφής και Τεχνολογίας Τροφίμων (12), με έδρα το Αγρίνιο

4. Αειφορικής Γεωργίας (προσωρινός τίτλος) (8), με έδρα το Αγρίνιο

Φοιτητικά Ζητήματα

Το προτεινόμενο προς σύσταση Τμήμα Γεωπονίας στο Μεσολόγγι πρέπει να θεωρηθεί ο καθολικός διάδοχος για όλα τα ζητήματα των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων στους φοιτητές των τριών εν λειτουργία Τμημάτων δηλαδή των Τμημάτων «Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής» με έδρα το Μεσολόγγι, «Γεωπονίας» με έδρα την Αμαλιάδα και «Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής» με έδρα το Μεσολόγγι. Οι φοιτητές αυτών των Τμημάτων θα είναι αυτόματα φοιτητές του νέου Τμήματος, θα ενταχθούν στα αντίστοιχα έτη και μία επιτροπή θα αναλάβει να εκπονήσει προγράμματα σπουδών για την προσαρμογή τους στο νέο Τμήμα. Το φοιτητικό αρχείο μεταφέρεται στο νέο Τμήμα. Αρμόδια για την υλοποίηση των παραπάνω είναι τα όργανα του νέου Τμήματος. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των φοιτητών δεν αλλάζουν καθώς οι απόφοιτοι του νέου Τμήματος θα είναι αποδεκτοί από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Οι φοιτητές του Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα το Αγρίνιο τελειώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός τους με αντικείμενο την διοίκηση επιχειρήσεων και τα ήδη κατοχυρωμένα επαγγελματικά τους δικαιώματα στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Θα τους απονεμηθεί δίπλωμα «Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων». Το Τμήμα «Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων» στο Αγρίνιο πρέπει να θεωρηθεί ο καθολικός διάδοχος για όλα τα ζητήματα των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων στους φοιτητές. Για την ολοκλήρωση των σπουδών των υπαρχόντων φοιτητών την ευθύνη έχει ο προτεινόμενος για δημιουργία τομέας «Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» του Τμήματος «Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων». Το φοιτητικό αρχείο του Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» θα περάσει στο τμήμα «Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων». Ο διάδοχος για εργαστήρια και υποδομές, εν εξελίξει θέσεις μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, οργάνωση μαθημάτων και εξετάσεων και άλλες υποχρεώσεις, είναι το Τμήμα «Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων».

Οι φοιτητές του Τμήματος «Μηχανικών Περιβάλλοντος» της Πολυτεχνικής Σχολής με έδρα το Αγρίνιο τελειώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός τους και διατηρούν τα ήδη κατοχυρωμένα επαγγελματικά τους δικαιώματα με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Θα τους απονεμηθεί δίπλωμα «Μηχανικών Περιβάλλοντος» της Πολυτεχνικής Σχολής. Το υπό δημιουργία Τμήμα «Αειφορικής Γεωργίας (προσωρινός τίτλος)» στο Αγρίνιο πρέπει να θεωρηθεί ο καθολικός διάδοχος για όλα τα ζητήματα των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων στους φοιτητές. Για την ολοκλήρωση των σπουδών των υπαρχόντων φοιτητών την ευθύνη έχει το νέο Τμήμα. Το φοιτητικό αρχείο του Τμήματος «Μηχανικών Περιβάλλοντος» θα περάσει στο νέο Τμήμα «Αειφορικής Γεωργίας (προσωρινός τίτλος)». Η κατανομή των εργαστηρίων του Τμήματος «Μηχανικών Περιβάλλοντος» θα γίνει από κοινή συνεδρίαση των κοσμητειών Γεωπονίας, Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικής. Λοιπές υποδομές και εν εξελίξει θέσεις μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, οργάνωση μαθημάτων και εξετάσεων και άλλες υποχρεώσεις, είναι ευθύνη του νέου Τμήματος.

Θέματα Μελών ΔΕΠ

Τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ των Τμημάτων «Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής» με έδρα το Μεσολόγγι, «Γεωπονίας» με έδρα την Αμαλιάδα και «Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής» με έδρα το Μεσολόγγι εντάσσονται αυτοδικαίως στο κανούργιο τμήμα «Γεωπονίας» της Γεωπονικής Σχολής με έδρα το Μεσολόγγι.

Τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ του Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» επιλέγουν την αυτοδίκαιη ένταξή τους στο Τμήμα «Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων» ή μετακινούνται σε Τμήματα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων με βάση την κείμενη νομοθεσία περί μετακινήσεων.

Τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ του Τμήματος «Μηχανικών Περιβάλλοντος» επιλέγουν την αυτοδίκαιη ένταξή τους στο Τμήμα «Αειφορικής Γεωργίας (προσωρινός τίτλος)» ή μετακινούνται σε Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής, της Σχολής Γεωπονίας και της Σχολής Θετικών Επιστημών με βάση την κείμενη νομοθεσία περί μετακινήσεων.

Το διοικητικό προσωπικό όλων των τμημάτων εντάσσεται αυτοδικαίως στα αντίστοιχα Τμήματα που ορίζονται ως καθολικοί διάδοχοι.

Πρόταση απορρόφησης του Τμήματος Μουσειολογίας από το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας με ταυτόχρονη μεταφορά της έδρας του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας στην Πάτρα

Το Τμήμα Μουσειολογίας, με έδρα τον Πύργο, είναι καινούργιο και ιδρύθηκε με το νόμο 4610/2019 ΦΕΚ 70/Α/7-5-2019. Το ακαδημαϊκό περιεχόμενο και το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος είναι υπό συζήτηση για το επίπεδο των προπτυχιακών σπουδών. Μεγάλα προβλήματα προκύπτουν από την υποστελέχωση του Τμήματος που αδυνατεί να υπηρετήσει αξιοπρεπώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Το Τμήμα Μουσειολογίας ανήκει στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών που αποτελείται από τα εξής τμήματα.

1. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, με έδρα την Πάτρα

2. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, με έδρα την Πάτρα

3. Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, με έδρα την Πάτρα

4. Τμήμα Φιλολογίας, με έδρα την Πάτρα

5. Τμήμα Φιλοσοφίας, με έδρα την Πάτρα

6. Τμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογίας, με έδρα το Αγρίνιο

7. Τμήμα Μουσειολογίας, με έδρα τον Πύργο

Οι προτεινόμενες αλλαγές σχετίζονται με τις εξής ακαδημαϊκές παραδοχές:

• Μία Σχολή δεν μπορεί να λειτουργεί Τμήματα σε διαφορετικές περιφερειακές ενότητες (νομούς) και σε αποστάσεις που είναι απαγορευτικές για οποιασδήποτε μορφής ακαδημαϊκές συνέργειες, διδακτικές ή ερευνητικές. Η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών είναι η μοναδική Σχολή του Πανεπιστημίου που είναι κατακερματισμένη με Τμήματα και στις τρεις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

• Η Σχολή πρέπει να λειτουργεί με Τμήματα που εξασφαλίζουν τον πυρήνα του προγράμματος σπουδών εκ των ενόντων, δηλαδή από μόνιμα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ. Κάθε λειτουργούν Τμήμα πρέπει να έχει ως στόχο ένα ελάχιστο αριθμό 10-12 μελών ΔΕΠ και αντίστοιχα εργαστήρια και εργαστηριακό προσωπικό.

• Τα προγράμματα σπουδών πρέπει να ανταποκρίνονται σε γνωστικά αντικείμενα που να θεραπεύονται από προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και να είναι γενικώς αποδεκτά ως τέτοια.
Στο Παράρτημα 6 αυτής της πρότασης παρατίθενται στοιχεία για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές των Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Είναι εμφανές ότι:

• Οι βαθμολογικές επιδόσεις των νεοεισερχόμενων φοιτητών στα νέα Τμήματα του Αγρινίου και του Πύργου έχουν εξαιρετικές διαφορές από τις επιδόσεις των υπολοίπων φοιτητών της Σχολής

• Ο αριθμός των εισακτέων δεν είναι ενδεικτικός του μεγέθους των Τμημάτων Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Μουσειολογίας.

• Οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας είναι 70% των επιτυχόντων επειδή οι διαγραφές λόγω μετεγγραφής είναι πολύ υψηλές. Από τους νεοεισερχόμενους αυτού του Τμήματος μόνο 65% είναι ενεργοί πρωτοετείς στις εξετάσεις, δηλαδή φοιτητές ή φοιτήτριες που συμμετείχαν σε έστω και μία εξέταση.

• Το Τμήμα Μουσειολογίας δεν παρουσιάζει διαρροές επιτυχόντων διότι δεν υπάρχει αντίστοιχο τμήμα στις μετεγγραφές. Από τους νεοεισερχόμενους αυτού του Τμήματος μόνο 57% είναι ενεργοί πρωτοετείς στις εξετάσεις, δηλαδή φοιτητές ή φοιτήτριες που συμμετείχαν σε έστω και μία εξέταση.

Το ανθρώπινο δυναμικό (μέλη ΔΕΠ και εργαστηριακό προσωπικό) των Τμημάτων Μουσειολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας είναι ολιγάριθμο και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποστηρίξει τα βασικά μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών. Η απορρόφηση του Τμήματος Μουσειολογίας και η μεταφορά του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας στην Πάτρα θα επιτρέψουν σε μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων της Σχολής να συμβάλουν στο προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας μέχρι εξομαλύνσεως της ροής των φοιτητών και της προσθήκης μελών ΔΕΠ με συναφή γνωστικά αντικείμενα.

Πρόταση Αναδιοργάνωσης

Συνένωση του Τμήματος Μουσειολογίας με το Τμήμα «Ιστορίας-Αρχαιολογίας» με ονομασία Τμήμα «Ιστορίας-Αρχαιολογίας» και έδρα την Πάτρα. Οι φοιτητές του Τμήματος «Μουσειολογίας» της Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός τους. Θα τους απονεμηθεί πτυχίο «Μουσειολογίας» της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Το Τμήμα «Ιστορίας-Αρχαιολογίας» μεταφέρεται από το Αγρίνιο στην Πάτρα και θα πρέπει να θεωρηθεί ο καθολικός διάδοχος για όλα τα ζητήματα των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων στους φοιτητές του Τμήματος Μουσειολογίας. Το φοιτητικό αρχείο του Τμήματος «Μουσειολογίας» θα περάσει στο τμήμα «Ιστορίας-Αρχαιολογίας». Ο διάδοχος για εργαστήρια και υποδομές, εν εξελίξει θέσεις μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, οργάνωση μαθημάτων και εξετάσεων και άλλες υποχρεώσεις, είναι το Τμήμα «Ιστορίας-Αρχαιολογίας».

Πρόταση μεταφοράς της έδρας του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στην Πάτρα

Η Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας απαρτίζεται από τα κάτωθι τμήματα:

1. Τμήμα Νοσηλευτικής, με έδρα την Πάτρα

2. Τμήμα Φυσικοθεραπείας, με έδρα το Αίγιο

3. Τμήμα Λογοθεραπείας, με έδρα την Πάτρα

Προτεινόμενη μεταβολή

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας λειτουργεί στην πόλη του Αιγίου, μακριά από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου και τα υπόλοιπα τμήματα της Σχολής που είναι στην πανεπιστημιούπολη της Πάτρας στο Κουκούλι. Προτείνεται η μεταφορά του Τμήματος Φυσικοθεραπείας από το Αίγιο στην πανεπιστημιούπολη της Πάτρας. Η προφανής συνέργεια του Τμήματος Φυσικοθεραπείας με την Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου είναι επ’ ωφελεία των φοιτητών. Η εξεύρεση σημαντικών χώρων λειτουργίας των εργαστηρίων του Τμήματος αυτού στην Πάτρα είναι προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης μεταβολής.

Υποδομές της Σχολής σε Αμαλιάδα και Μεσολόγγι ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Έκταση: 800 στρέμματα

200 στρέμματα το κυρίως Campus με τις κτιριακές υποδομές και 600 στρέμματα αγρόκτημα.

Κτηριακές Υποδομές:

• 18.000 τ.μ. Ιδιόκτητα κτήρια (2 Αμφιθέατρα 400 και 250 θέσεων, πάνω από 20 αίθουσες διδασκαλίας, Εργαστηριακοί χώροι και χώροι Γραφείων και πολλοί αδιαμόρφωτοι χώροι για αίθουσες διδασκαλίας και Εργαστήρια στο καινούργιο κτίριο της πρώην ΕΠΔΟ.
• Εστιατόριο, φοιτητική εστία και βιβλιοθήκη.
• Κλειστό γυμναστήριο, ανοικτά γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις.
• Λειτουργικό Θερμοκήπιο 1100 τ.μ., (που λειτουργεί ανελλιπώς για πειράματα
παραγωγής υβριδίων λαχανικών).
• Παλαιό Θερμοκήπιο 1250 τμ. με σύστημα θέρμανσης και άρδευση.
• Παλαιό Θερμοκήπιο-Ανθοκήπιο 500 τμ.
• Πάρκο αρδεύσεων και σύγχρονο υπόστεγο με γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, κλπ.

Σήμερα, ένα μεγάλο μέρος των κτηριακών υποδομών στο campus του Μεσολογγίου δεν χρησιμοποιείται και είναι αναξιοποίητο.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑ

Έκταση: 60 στρέμματα

Κτηριακές Υποδομές:

• 2500 τ.μ. Ιδιόκτητα κτήρια στο campus του Τμήματος Γεωπονίας (Αμφιθέατρο 200 θέσεων, αίθουσα συνεδριάσεων, 3 Αίθουσες διδασκαλίας 110, 70 και 70 θέσεων, 6 Εργαστήρια και χώροι Γραφείων).
• Λειτουργικό κτήριο στην πόλη της Αμαλιάδας που έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο και σε απόσταση περίπου 2 Km από το campus του Τμήματος Γεωπονίας (2 Αίθουσες διδασκαλίας 70 και 70 θέσεων, 1 Εργαστήριo). Στο κτήριο αυτό συστεγάζεται και το Εδαφολογικό Εργαστήριο της ΠΔΕ.
• Θερμοκήπιο 500 τ.μ., που μεταφέρθηκε από Μεσολόγγι, πλήρως εξοπλισμένο.
• Καινούργια ημιτελή θερμοκήπια 1000 τ.μ. και 100 τ.μ. (χωρίς καθόλου εξοπλισμό).

Στην Αμαλιάδα δεν υπάρχει Βιβλιοθήκη, Εστιατόριο, Εστία και Αγρόκτημα. Για τις ανάγκες ανάπτυξης των υπολοίπων αναγκαίων Εργαστηρίων και τις ανάγκες σίτισης και στέγασης των φοιτητών του Τμήματος είχαν ενταχθεί κτηριακά έργα στο Πρόγραμμα δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 043, 07/08/2014), τα οποία δεν υλοποιήθηκαν.

Προτεινόμενο Νέο Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας με έδρα το Αγρίνιο

ΤΜΗΜΑ: Αειφορικής Γεωργίας

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: Καινούργιο Τμήμα ή μετεξέλιξη του υπάρχοντος πενταετούς διάρκειας φοίτησης Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος

ΣΧΟΛΗ: Γεωπονική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος εστιάζει αποκλειστικά στην αειφορική φυτική και ζωική παραγωγή που μπορεί να περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη γεωργία, τη βιολογική γεωργία, την εκτατική γεωργία καθώς και άλλες μορφές ολοκληρωμένης διαχείρισης των πόρων στη φυτική ή τη ζωική παραγωγή.

Η αποστολή του τμήματος είναι η εκπαίδευση γεωτεχνικών επιστημόνων με τις απαραίτητες γνώσεις της γεωργικής επιστήμης και της τεχνολογίας και η προετοιμασία τους για τη στελέχωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, των επιχειρήσεων του κλάδου των τροφίμων και ποτών, των φορέων ελέγχου και υποστήριξης των επιχειρήσεων όπως ερευνητικών εργαστηρίων και ινστιτούτων, εργαστηρίων μικροβιολογικών αναλύσεων και ποιοτικού ελέγχου της γεωργικής παραγωγής, και προετοιμασίας των εξαγωγικών επιχειρήσεων τροφίμων, φορέων παροχής συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών με έμφαση στα συστήματα βιολογικής γεωργίας, ολοκληρωμένης γεωργίας, κ.λπ..

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: Το Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας θα έχει 5ετή κύκλο σπουδών που θα οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Γεωτεχνικού» αναγνωριζόμενου ως integrated master με βάση το άρθρο 16, Ν.4458/2017, στο επίπεδο 7 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Το τμήμα θα έχει τη δυνατότητα εκπαίδευσης 150 φοιτητών ανά έτος με υποχρεωτική εργαστηριακή παρουσία, υποχρεωτική πρακτική άσκηση με τρίμηνη απασχόληση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και συναφείς οργανισμούς και υποχρεωτική διπλωματική εργασία.

ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ – ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ: Για την σωστή λειτουργία του νέου τμήματος θα απαιτηθούν την επόμενη πενταετία 10 μέλη ΔΕΠ γεωτεχνικού προσανατολισμού, 3 μέλη ΔΕΠ προσανατολισμού θετικών επιστημών και 2 μέλη ΔΕΠ μηχανικών. Επίσης θα απαιτηθούν 5 θέσεις ΕΔΙΠ για τη στελέχωση των νέων εργαστηρίων.

Το Τμήμα μπορεί να προσελκύσει μέλη ΔΕΠ από άλλα τμήματα του ΠΠ.

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ :
• Εργαστήριο «Βιολογικής Γεωργίας – Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής»
• Εργαστήριο «Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Φυτοπροστασίας»
• Εργαστήριο «Γεωργίας Ακριβείας»
• Εργαστήριο «Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών»

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ:

Ετήσιο Λειτουργικό κόστος στην πλήρη 5-ετή λειτουργία:

Ανθρώπινο Δυναμικό: 800.000 ευρώ επιπλέον δαπάνες μισθοδοσίας

Λειτουργία εργαστηρίων: 150.000 ευρώ δαπάνες αντιδραστηρίων, αναλωσίμων εργαστηρίων και επισκευών

Διοίκηση/διαχείριση: 100.000 ευρώ για τη διαχείριση της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης και των εργασιών πεδίου

Σύνολο Λειτουργικών: 1.050.000 ευρώ

Εφ’ άπαξ Κόστος Παγίων και Εργαστηρίων:

Εργασίες διαμόρφωσης χώρων: 100.000 ευρώ για εγκατάσταση τεχνική υποδομής εργαστηρίων (υδραυλικές και ηλεκτρο-μηχανολογικές εγκαταστάσεις, απαγωγοί, κ.λπ) Αγορά επιστημονικών οργάνων: 1.500.000 ευρώ για τον εφ’ άπαξ εξοπλισμό των τεσσάρων νέων εργαστηρίων

Σύνολο παγίων: 1.600.000 ευρώ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

Χρηματοδότηση Λειτουργικών Αναγκών:

• Τακτικός Προϋπολογισμός Πανεπιστημίου Πατρών
• Ανταγωνιστικά Εθνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα για την λειτουργία των εργαστηρίων

• Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών και Διασύνδεσης με την Βιομηχανία Χρηματοδότηση Παγίων:

• Προγράμματα Ενίσχυσης Ερευνητικών Υποδομών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

• Εθνικά Προγράμματα Προμήθειας Ερευνητικού Εξοπλισμού (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)

• Προγραμματικές Συμβάσεις Σύμπραξης με τη Βιομηχανία Τροφίμων και τους Εθνικούς Φορείς Περιβάλλοντος
• Δωρεές και Συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις (π.χ., FAO)

 Η Υλικοτεχνική Υποδομή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων που προτείνεται να παραχωρηθεί στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

1. Εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων:

• Θερμοπρέσα παραγωγής υμενίων
• Σύστημα ελέγχου διαπερατότητας υγρασίας σε φιλμ
• Φούρνος κενού και θερμοπρογραμματιζόμενος φούρνος
• Φασματοφωτόμετρο UV/Vis διπλής δέσμης (Jasco)
• Συσκευή προσδιορισμού αζώτου κατά Kjeldhal (Velp)
• Συστήματα επεξεργασίας και προετοιμασίας δειγμάτων (πχ. Ζυγοί, pHμετρα, εκχύλιση Soxhlet, φυγόκεντροι κ.α)
• Ψυγείο και πυριαντήριο αποθήκευσης, συντήρησης και κατεργασίας δειγμάτων
• Σύστημα XRD-σκόνης
• Σύστημα ελέγχου μηχανικών ιδιοτήτων
• Σύστημα ελέγχου διαπερατότητας οξυγόνου σε υλικά συσκευασίας
• Εργαστηριακό δικόχλιο εκβολέα τήγματος πολυμερών ή σύνθετων υλικών
• Μονάδα IRMS, προσδιορισμού ισοτοπικού λόγου σταθερών ισοτόπων, για τον
προσδιορισμό γεωγραφικής προέλευσης αγροτικών προϊόντων (κοινός εξοπλισμός με το Εργαστήριο Φυτικής παραγωγής).

2. Εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής:

• Ανοικτά φορητά συστήματα μέτρησης ανταλλαγής αερίων (φωτοσύνθεση, διαπνοή, στοματική αγωγιμότητα κλπ)
• Φορητά όργανα μέτρησης φθορισμού Χλωροφύλλης
• Αισθητήρες-καταγραφικά μικροκλιματικών παραμέτρων
• Αισθητήρες προσδιορισμού εδαφικής υγρασίας
• Συσκευές προσδιορισμού υδατικού δυναμικού (Pressure bomb)
• Αισθητήρες προσδιορισμού ταχύτητας ανοδικού ρεύματος (sap flow)
• Θερμόμετρα υπέρυθρης ακτινοβολίας
• Σύστημα μέτρησης υδραυλικής αγωγιμότητας.
• Σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας διπλής μάζας (UPLC-MS-MS)
• Αέριο χρωματογράφο με φασματοφωτομετρία μάζας (GC-MS) Shimadzu QP2010.
• Δύο αέριους χρωματογράφους Shimadzu 2010 και 17A με ανιχνευτές ECD και FΙD
αντίστοιχα
• Σύστημα υγρής χρωματογραφίας HPLC Dionex με δύο ανιχνευτές DIA και UV-Vis.
• Φλογοφωτόμετρο για τον προσδιορισμό μακροθρεπτικών συστατικών
• Συστήματα εκχύλισης και προσυγκέντρωσης δια της στερεάς φάσης (Solid Phase
Extraction).
• Ψυγεία και ψυγειοκαταψύκτες αποθήκευσης και συντήρησης δειγμάτων.

Εισαχθέντες Φοιτητές Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών στην Πάτρα, τον Πύργο και το Αγρίνιο

Η Επιτροπή

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου, στην 174η/10-09-2020 συνεδρίασή της, όρισε Επιτροπή για το στρατηγικό σχέδιο ακαδημαϊκής και ερευνητικής ανάπτυξης αποτελούμενη από (α) τους Αντιπρυτάνεις Ακαδημαϊκών & Διεθνών Θεμάτων και Οικονομικών & Προγραμματισμού, (β) τους Κοσμήτορες των Σχολών και (γ) τους Προέδρους των Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων, Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας και Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας. Η Επιτροπή συνεδρίασε τρεις φορές (21-09-2020, 01-10-2020 και 15-02-2021) καταλήγοντας, κατά πλειοψηφία, στο παρόν σχέδιο. Το κείμενο της Επιτροπής έχει ως στόχο την κατάθεση απόψεων για την ακαδημαϊκή ανάπτυξη του Πανεπιστημίου και την έναρξη ενός διαλόγου με στόχο την δημιουργία ολοκληρωμένης πρότασης προς τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών. Σε καμία περίπτωση το κείμενο αυτό δεν ορίζει τις νομικές και τεχνικές λεπτομέρειες της προτεινόμενης αναδιοργάνωσης.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών μετά τη νομοθετική παρέμβαση 4610/2019 ΦΕΚ 70/Α/07-05-2019 έχει Τμήματα σε 6 πόλεις, συντηρεί 7 συγκροτήματα πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων και λειτουργεί 35 Τμήματα και 49 προγράμματα σπουδών. Υπάρχουν επίσης 2 Τμήματα σε αναστολή λειτουργίας και ένα που καταργήθηκε.

Σχετικές αναρτήσεις

Η Ανυπότακτη Πολιτεία για την αποπεράτωση του Φράγματος Πείρου

aitoloakarnanianews.gr

“Μαύρο” στο SuperB: Στα “μαχαίρια” οι ιδιοκτήτες- Στον “αέρα” 20 εργαζόμενοι

aitoloakarnanianews.gr

Πάτρα: Εγκαίνια του Ινστιτούτου Κυτταρικών Θεραπειών «Δημήτρης Λόης»

aitoloakarnanianews.gr

Ο Νεκτάριος Φαρμάκης σε τηλεδιάσκεψη για τη διαχείριση της πανδημίας και τα προβλήματα στους καταυλισμούς Ρομά

aitoloakarnanianews.gr

Ιερέας του Αγρινίου αποκαλύπτει: Κοινώνησα με την ίδια λαβίδα ασθενείς με κορωνοϊό και άλλους πιστούς(VIDEO)

aitoloakarnanianews.gr

Καρναβάλι Πάτρας: “Να μην καταργηθούν τα μαθήματα εικαστικών – Είμαστε στο πλευρό των εκπαιδευτικών”

aitoloakarnanianews.gr

Αφήστε ένα σχόλιο