ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ NEWS

Πανεπιστήμιο: Η ώρα του Υπουργείου Παιδείας

Πανεπιστήμιο: Η ώρα του Υπουργείου Παιδείας


  • Πανεπιστήμιο Πατρών: Η βούλα της Συγκλήτου στην αναδιάρθρωση

«Πέρασε», όπως εξάλλου αναμένονταν, από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών το προτεινόμενο σχέδιο για την αναδιάρθρωση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου.

Ειδικότερα επί των 51 μελών της Συγκλήτου 45 ψήφισαν υπέρ, 3 λευκά και 3 ψήφισαν κατά. Η πρόταση του Πανεπιστημίου θα πάει αρμοδίως στο Υπουργείο Παιδείας και αναμένεται πλέον και η επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά του Υπουργείου και της Κυβέρνησης.

Στη συνεδρίαση της Συγκλήτου παρενέβησαν εκφράζοντας τις διαφωνίες τους ο Περιφερειάρχης Ν. Φαρμάκης, επικεφαλής συνδυασμών του Περιφερειακού Συμβουλίου, Βουλευτές των Νομών Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας και οι Δήμαρχοι των πέντε πόλεων Αιγιαλείας, Μεσολογγίου  Αμαλιάδας, Πύργου και Αγρινίου, στις οποίες εδρεύουν Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Συγχωνεύεται με τη Γεωπονική το ΔΕΑΠΤ

Oι «Μηχανικοί Περιβάλλοντος» θα απορροφηθούν από Τμήμα που θα δημιουργηθεί το… 2023

Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η απόφαση της Συγκλήτου για το μέλλον των Τμημάτων ΔΕΑΠΤ και «Μηχανικών Περιβάλλοντος», που εδρεύουν στο Αγρίνιο και αυτό γιατί στο αρχικό σχέδιο που τέθηκε σε ενδοπανεπιστημιακή διαβούλευση προέβλεπε δύο εναλλακτικές για την Τμήματα αυτά, τη μεταφορά τους στην Πάτρα ή τη συγχώνευσή τους με Τμήματα της Γεωπονικής Σχολής. Τελικά επιλέχθηκε η δεύτερη εναλλακτική.

Συγκεκριμένα προκρίθηκε η συνένωση του Τμήματος «Διοίκησης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» με το Τμήμα «Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων». Ενώ για το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος προκρίθηκε να απορροφηθεί Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας, το οποίο όμως προβλέπεται να λειτουργήσει από το… 2023-24! Πρόκειται ουσιαστικά για μια de facto κατάργηση του Τμήματος, ωστόσο προβλέπεται η δημιουργία ενός διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος στην Πολυτεχνική Σχολή με αντικείμενο «Μηχανική Περιβάλλοντος» το οποίο θα στελεχωθεί από μέλη ΔΕΠ του πρώην Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και των άλλων Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής και θα έχει έδρα την Πάτρα. Προφανώς, για να μπορέσουν μέχρι το 2023 να μετακινηθούν όσα μέλη ΔΕΠ θέλουν σε έτερα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής στην Πάτρα.

Τμήμα «Μηχανικών Περιβάλλοντος» : Αντίθετη με τη Συνέλευση του Τμήματος η απόφαση της Συγκλήτου

Η τελική απόφαση της Συγκλήτου προβληματίζει και για ένα ακόμη λόγο, καθώς έρχεται σε αντίθεση με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η  Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος απέρριψε το προτεινόμενο σχέδιο και πρότεινε την ενδυνάμωση του Τμήματος σε ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές, την πλήρη αναδιάρθρωση του προγράμματος σπουδών του και την ενίσχυση των συνθηκών λειτουργίας του, είτε με μεταφορά του στην Πάτρα ή μέσω γενναίας χρηματοδότησης.

Η Σύγκλητος όμως προέκρινε την απορρόφησή του από το… μελλοντικό Τμήμα «Αειφορικής Γεωργίας» (που προβλέπεται να λειτουργήσει το 2023-2024), το οποίο όμως δεν είναι βιώσιμο για τη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος. Η Συνέλευση έχει εκτιμήσει θεωρεί ότι το Tμήμα Γεωργικής Βιοτεχνολογίας, το οποίο βρίσκεται σε αναστολή, αποτελεί μια βιώσιμη λύση με δυνατότητες ανάπτυξης συνεργειών σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο με το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και ταυτόχρονα μπορεί να αποτελέσει τμήμα υποδοχής για μέλη ΔΕΠ του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, τα οποία δεν επιθυμούν να μετακινηθούν σε άλλα Τμήματα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Τι προβλέπεται για τους φοιτητές του ΔΕΑΠΤ και «Μηχανικών Περιβάλλοντος»

Οι φοιτητές του Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα το Αγρίνιο τελειώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός τους με αντικείμενο την διοίκηση επιχειρήσεων και τα ήδη κατοχυρωμένα επαγγελματικά τους δικαιώματα στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Θα τους απονεμηθεί δίπλωμα «Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων». Το Τμήμα «Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων» στο Αγρίνιο πρέπει να θεωρηθεί ο καθολικός διάδοχος για όλα τα ζητήματα των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων στους φοιτητές. Για την ολοκλήρωση των σπουδών των υπαρχόντων φοιτητών την ευθύνη έχει ο προτεινόμενος για δημιουργία τομέας «Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» του Τμήματος «Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων».

Οι φοιτητές του Τμήματος «Μηχανικών Περιβάλλοντος» της Πολυτεχνικής Σχολής με έδρα το Αγρίνιο τελειώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός τους και διατηρούν τα ήδη κατοχυρωμένα επαγγελματικά τους δικαιώματα με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Θα τους απονεμηθεί δίπλωμα «Μηχανικού Περιβάλλοντος» της Πολυτεχνικής Σχολής. Όσοι εκ των φοιτητών παρακολουθούν το παράλληλο πρόγραμμα στην «Διαχείριση Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων», ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών. Το υπό δημιουργία Τμήμα «Αειφορικής Γεωργίας (προσωρινός τίτλος)» στο Αγρίνιο πρέπει να θεωρηθεί ο καθολικός διάδοχος για όλα τα ζητήματα των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων στους φοιτητές. Για την ολοκλήρωση των σπουδών των υπαρχόντων φοιτητών την ευθύνη έχει το νέο Τμήμα. Η κατανομή των εργαστηρίων του Τμήματος «Μηχανικών Περιβάλλοντος» θα γίνει από κοινή συνεδρίαση των κοσμητειών Γεωπονίας, Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικής.

Η πρόταση αναδιοργάνωσης της δομής των Τμημάτων της Γεωπονικής Σχολής:

1. Συνένωση των Τμημάτων «Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής» με έδρα το Μεσολόγγι, «Γεωπονίας» με έδρα την Αμαλιάδα και «Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής» με έδρα το Μεσολόγγι σε «Τμήμα Γεωπονίας» με έδρα το Μεσολόγγι.

2. Δημιουργία Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας (προσωρινός τίτλος) με αντικείμενο τη Διαχείριση Αγροτικών Πόρων και Περιβάλλοντος από το 2023-24.

3. Μετονομασία του Τμήματος «Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών» σε τμήμα «Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών» με έδρα το Μεσολόγγι.

4. Συνένωση του Τμήματος «Διοίκησης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα το Αγρίνιο με το Τμήμα «Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων» στο Αγρίνιο. Προτείνεται η δημιουργία τομέα «Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» στο «Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων». Στον τομέα αυτό θα περιέλθει και το MBA «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.

5. Απορρόφηση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής με έδρα το Αγρίνιο από καινούργιο τμήμα με αντικείμενο το περιβάλλον και την αειφορική γεωργία. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ενός διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος στην Πολυτεχνική Σχολή με αντικείμενο «Μηχανική Περιβάλλοντος», το οποίο θα στελεχωθεί από μέλη ΔΕΠ του πρώην Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και των άλλων Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής και θα έχει έδρα την Πάτρα.

Πρόταση απορρόφησης του Τμήματος Μουσειολογίας από το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας με ταυτόχρονη μεταφορά της έδρας του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας στην Πάτρα

Συνένωση του Τμήματος Μουσειολογίας με το Τμήμα «Ιστορίας-Αρχαιολογίας» με ονομασία Τμήμα «Ιστορίας-Αρχαιολογίας» και έδρα την Πάτρα. Το Τμήμα «Ιστορίας-Αρχαιολογίας» μεταφέρεται από το Αγρίνιο στην Πάτρα και θα πρέπει να θεωρηθεί ο καθολικός διάδοχος για όλα τα ζητήματα των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων στους φοιτητές του Τμήματος Μουσειολογίας.

Δημήτρης Παπαδάκης-Εφημερίδα Συνείδηση

Δείτε επισης: 25η Μαρτίου: Φωταγώγηση εμβληματικών κτιρίων του Αγρινίου (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)

Γίνετε μέλη στην ενημερώτικη ομάδα της Αιτωλοακαρνανίας. Ενημερώστε, ενημερωθείτε και σχολιάστε τα πάντα ελεύθερα ΕΔΩ!

Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πήγη, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Σχετικές αναρτήσεις

Τσελέντης: Έχει ενεργοποιηθεί το ρήγμα από Ναύπακτο ως Αίγιο (video)

aitoloakarnanianews.gr

Πάτρα: Σήμερα ξεκινά τη λειτουργία του το mega εμβολιαστικό κέντρο

aitoloakarnanianews.gr

Συνάντηση Ζαΐμη με τον πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για το Φυσικό Αέριο

aitoloakarnanianews.gr

Αχαία: Άγνωστοι εξαπάτησαν Αχαιό μέσω διαδικτύου

aitoloakarnanianews.gr

Σύλληψη ατόμου για κλοπή στην Πάτρα

aitoloakarnanianews.gr

Πατέρας 6χρονου Φώτη: Ευχαριστώ τον κόσμο για τις προσευχές του

aitoloakarnanianews.gr

Αφήστε ένα σχόλιο