AITOLOAKARNANIANEWS.GR
Eλληνοτουρκικα

«Μ 503» λόγοι ανησυχίας για το Στενόν της Ταϊβάν -Η.Ηλιόπουλος

[ad_1]

Γράφει ο

Ηλίας Ηλιόπουλος*

Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας προέβη προ ημερών σε μίαν ενέργεια, η οποία θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της διεθνούς αεροπλοΐας αλλά και την σταθερότητα και την ειρήνη στην γεωπολιτικώς κρίσιμη περιοχή του Στενού της Ταϊβάν.

Μονομερώς και άνευ προηγουμένης διαβουλεύσεως μετά της Ταϊβάν – ως ώφειλε να πράξει, βάσει των κανονισμών του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO)    η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της ΛΔΚ εξήγγειλε, την 30ήν Ιανουαρίου 2024, την υπ’ αυτής μεταβολή των ορίων των αεροδιαδρόμων M-503, W122 και W123, κατά παραβίασιν των από έτους 2015 συμπεφωνημένων μεταξύ της ΛΔΚ και της Δημοκρατίας της Κίνας (Ταϊβάν).

Όπως ασφαλώς γνωρίζουν οι αναγνώστες μας, οι κανονισμοί του ICAO προβλέπουν ότι οιεσδήποτε αλλαγές υφισταμένων αεροδιαδρόμων οφείλουν να συντελούνται μόνον κατόπιν συνεννοήσεως και εναρμονίσεως όλων των ενδιαφερομένων μερών (όρα ICAO’s Air Traffic Services Planning Manual, Section 4.2.6). Η υπό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της ΛΔΚ μονομερώς εξαγγελθείσα αλλαγή η αφορώσα τον αεροδιάδρομο Μ-503, άνευ προτέρας συνεννοήσεως με την αντίστοιχη Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Δημοκρατίας της Κίνας (Ταϊβάν)    η οποία και φέρει την ευθύνη του ελέγχου του FIR της Ταϊπέϊ – συνιστά σοβαρά παραβίαση των διεθνών κανόνων αεροπλοΐας, θέτουσα σε κίνδυνο χιλιάδες ανθρωπίνων ζωών (πληρωμάτων αεροσκαφών και επιβατών) αλλά και απειλούσα την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα.

Σημειωτέον ότι δεν είναι η πρώτη φορά που μία μονομερής ενέργεια του Πεκίνου σχετικώς με τον αεροδιάδρομο Μ-503 προκαλεί ανησυχία. Ήδη από 5/1/2018 η Πρόεδρος της Ταϊβάν κυρία Tsai Ing-wen εδήλωνε ότι «οι πρόσφατες μονομερείς ενέργειες της Κίνας – συμπεριλαμβανομένων του αεροδιαδρόμου Μ-503 και στρατιωτικών ασκήσεων – είναι αποσταθεροποιητικές και θα έπρεπε να αποφεύγονται». Η δήλωσις της τότε Προέδρου της Ταϊβάν ήρχετο ως απάντησις στην τότε εξαγγελία, υπό της ΛΔΚ, δημιουργίας μιας επεκτάσεως προς βορράν του αεροδιαδρόμου Μ-503.

Γιατί, όμως, είναι τόσον σημαντικός ο αεροδιάδρομος Μ-503;

Και πώς χωρούν στην ιδία πρόταση η ασφάλεια πτήσεων των πολιτικών αεροσκαφών – που θα χρησιμοποιούσαν τον εν λόγω αεροδιάδρομο – και οι στρατιωτικές ασκήσεις αλλά και η αποσταθεροποίηση μιας περιοχής;

Η ηυξημένη γεωπολιτική, γεωστρατηγική αλλά και στρατιωτική σημασία του αεροδιαδρόμου Μ-503 έγκειται εις το ότι αυτός κείται ακριβώς κατά μήκος της περιλάλητης, άτυπης μεν, πλην σιωπηλώς υπαρκτής επί 70 και πλέον έτη, «Μέσης Γραμμής» του Στενού της Ταϊβάν. Επί παραδείγματι, μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας του Σινικού «Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού» (PLAAF), ήγουν των Ενόπλων Δυνάμεων της Κομμουνιστικής Κίνας, εφ’ όσον δύνανται να ίπτανται στον αεροδιάδρομο Μ-503, θα μπορούν να ευρεθούν, σε χρόνον-μηδέν, στην άλλη πλευρά της Μέσης Γραμμής.

Σημειωτέον ότι ο αεροδιάδρομος Μ-503 αλλά και οι αεροδιάδρομοι W122 και W123 κείνται εγγύς της Ζώνης Αναγνωρίσεως Αεραμύνης (Air Defence Identification Zone / ADIZ) της Ταϊβάν, η οποία αποσκοπεί ακριβώς στην έγκαιρο προειδοποίηση τυχόν εισόδων εχθρικών αεροσκαφών στον Εθνικό Εναέριο Χώρο της νησιωτικής πολιτείας. Το γεγονός αυτό καθίσταται προδήλως κρίσιμον σε περίπτωση εισβολής, όπως είχε υπονοήσει η Πρόεδρος Tsai Ing-wen σε βραδυνό διάγγελμά της προς τους συμπολίτες της την 22/1/2018.

Ως εκ τούτου, ο αεροδιάδρομος Μ-503 καθιστά ευχερέστερη για τις Ένοπλες Δυνάμεις της ΛΔΚ την διενέργεια Πρώτου Πλήγματος κατά της Ταϊβάν. Συνεπώς, ούτως εχόντων των γεωγραφικών δεδομένων, η Έγκαιρος Προειδοποίησις (Early Warning) είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια της νησιωτικής πολιτείας και, κατ’ ακολουθίαν, για την περιφερειακή ασφάλεια.

Επιπροσθέτως, η Πολεμική Αεροπορία του Σινικού «Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού» θα δύναται να επιχειρεί με αεροσκάφη αναγνωρίσεως κατά μήκος του αεροδιαδρόμου Μ-503, τα οποία θα έχουν ως αποστολή να συλλέγουν πληροφορίες περί των αεροδρομίων, υποδομών, σημείων διασποράς των Ενόπλων Δυνάμεων της Δημοκρατίας της Κίνας/Ταϊβάν (ROCAF) κατά μήκος της δυτικής ακτής της Ταϊβάν.

Εξ άλλου, η Πολεμική Αεροπορία του Σινικού «Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού» (PLAAF) θα δύναται να «καλύπτει» τα ούτω επιχειρούντα αναγνωριστικά αεροσκάφη της εν μέσω μεγάλου αριθμού πολιτικών αεροσκαφών, τα οποία θα πετούν τον αυτόν χρόνον στον αεροδιάδρομο M-503. Ακόμη χειρότερα, σε περίπτωση επιθέσεως της ΛΔΚ κατά της Ταϊβάν, οι Ένοπλες Δυνάμεις της πρώτης θα μπορούσαν, με κατάλληλη εκμετάλλευση των πτήσεων πολιτικών αεροσκαφών, να «τυφλώσουν» το «περιβάλλον του στόχου». Έχομε υπ’ όψιν μας διδακτορική διατριβή κατατεθείσα στην Αμερικανική Naval Postgraduate School του Μοντερέϋ, η οποία ερευνά και περιγράφει πώς τα ραντάρ της Αεραμύνης μιας χώρας περιέρχονται υπό καθεστώς ηυξημένης πιέσεως, όταν, αίφνης, αντιμετωπίζουν μεγάλον αριθμόν στόχων. Όπερ έστι μεθερμηνευόμενον ότι, εάν, σε περίπτωση εισβολής, η ΛΔΚ αποφασίσει να «γεμίσει» τον αεροδιάδρομο Μ-503 με ένα μεγάλο αριθμό πολιτικών αεροσκαφών, θα καταστεί άκρως δυσχερής για την Αεράμυνα της Ταϊβάν η συνήθης διαδικασία Αναγνωρίσεως Φίλου ή Εχθρού (IFF). Και εάν εμείς γνωρίζομε ότι θεωρητικώς υπάρχει τοιαύτη τακτική, τότε ασφαλώς το γνωρίζουν και οι Κινέζοι!

Αλλ’ υπάρχει και άλλο – εξ ίσου κακό – σενάριο: Έστω ότι η Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία της Ταϊπέϊ διαθέτει βάσιμες ενδείξεις περί επικειμένης επιθέσεως της ΛΔΚ και θέτει τις Ένοπλες Δυνάμεις της σε κατάσταση ετοιμότητος. Εάν οι τελευταίες καταρρίψουν, κατά λάθος, ένα πολιτικόν αεροσκάφος της ΛΔΚ – το οποίον θα ίπταται καλυπτόμενον εν μέσω πολιτικών αεροσκαφών –, οι επιπτώσεις στην περιφερειακή και ευρύτερη διεθνή ασφάλεια θα είναι άμεσες και δεινές.

Εις ό,τι αφορά, εξ άλλου, τους υπό του Πεκίνου μονομερώς ανακηρυχθέντες αεροδιαδρόμους W122 και W123, αυτοί αλληλοεπικαλύπτονται με τους αεροδιαδρόμους του FIR της Ταϊπέϊ  W8 και W2, οι οποίοι συνδέουν την κυρίως Ταϊβάν με τις νήσους Kinmen και Matsu, ήτοι τις δύο νήσους της εξωτερικής περιμέτρου της κυρίως Ταϊβάν, τις κείμενες εγγύτατα των ακτών της ηπειρωτικής Κίνας.

Δεν είναι τυχαίον ότι η μονομερής αλλαγή του καθεστώτος του αεροδιαδρόμου υπό του Πεκίνου έρχεται ολίγες μόλις εβδομάδες μετά την διενέργεια (ελευθέρων και αδιαβλήτων, όπως πάντοτε) εθνικών προεδρικών εκλογών στην Ταϊβάν, εκ των οποίων νικητής εξήλθε ο Πρόεδρος κ. Lai Ching-te, γνωστός και ως William Lai, διάδοχος της κυρίας Tsai Ing-wen, προερχόμενος και αυτός εκ του Δημοκρατικού Προοδευτικού Κόμματος (DPP) και αποτελών επίσης «κόκκινο πανί» για την ιθύνουσα κομματική και κρατική γραφειοκρατική ελίτ του Πεκίνου, όπως και η κυρία Tsai. Είχαν προηγηθεί πτήσεις αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας της ΛΔΚ εγγύτατα της Μέσης Γραμμής.

Εξ ου και ο κ. Michael McCaul, Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, εδήλωσε προ ημερών: «Οφείλομε να συμπαρασταθούμε στην Ταϊβάν έναντι αυτής της επιθετικότητος». Θα ήτο ευκταίον να υπάρξει ανάλογος δήλωσις και από πλευράς της Ε.Ε.

*Ο Καθηγητής κ. Ηλίας Ηλιόπουλος εδίδαξε επί μακράν σειράν ετών στην Ναυτική Σχολή Πολέμου και στο Αμερικανικόν Κολλέγιον Ελλάδος. Σήμερα διδάσκει στο Τμήμα Τουρκικών και Ασιατικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

    

[ad_2]

Source link

Related posts

Κωνσταντινούπολη: Ποια μηνύματα εξέπεμψε η ομιλία Ερντογάν για τη Γάζα

Μεσανατολικό: Ο Φιντάν προτείνει «φόρμουλα» με εγγυήτριες δυνάμεις – Η Τουρκία αυτοπροτείνεται για εγγυήτρια δύναμη

Η σκιά της Τουρκίας στις ευρωεκλογές

Αφήστε ένα σχόλιο