AITOLOAKARNANIANEWS.GR
Εργασιακα

ΑΣΕΠ ΕΚΤΑΚΤΟ!! ΤΙ ΦΕΡΝΕΙ Ο ASEP ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ!! ΠΑΡΕ ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΥΠΑ ΟΑΕΔ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ !!

[ad_1]

ΑΣΕΠ (asep.gr) ΕΚΤΑΚΤΟ!! ΤΙ ΦΕΡΝΕΙ Ο ASEP ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ!! ΠΑΡΕ ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΥΠΑ (dypa.gr) ΟΑΕΔ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ !! – Τι αλλάζει!

ΝΕWS: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε από το ΑΣΕΠ (asep.gr)  η πρώτη γραπτή ηλεκτρονική εξέταση για την επιλογή διοικητών και Υγειονομικών Περιφερειών καθώς και Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών των Νοσοκομείων.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ κ. Θάνο Παπαϊωάννου το ίδιο μοντέλο – μέσω e- εξέτασης – αναμένεται να πραγματοποιηθεί και στους υπόλοιπους φορείς του δημοσίου για προσλήψεις διοικητικού προσωπικού.

Παράλληλα όσον αφορά των διαγωνισμό για την επιλογή διοικητών στα νοσοκομεία, η επόμενη φάση που θα ακολουθηθεί αφορά τη μοριοδότηση και τον έλεγχο των προσόντων και στη συνέχεια στη συνέχεια τις συνεντεύξεις.

Το ΑΣΕΠ (asep.gr) ανταποκρινόμενο στα νέα δεδομένα, προχωρά ένα βήμα πιο μέρα, ακολουθώντας στις διεθνείς πρακτικές στον τομέας της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.

Σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ αναφέρει για τον διαγωνισμό και το μοντέλο του γραπτού διαγωνισμού:

«Ο διαγωνισμός αυτός, που είναι η πρώτη φάση για την επιλογή διοικήσεων των ΥΠΕ (21 θέσεις διοικητών και υποδιοικητών) και των νοσοκομείων (152 θέσεις διοικητών και αναπληρωτών διοικητών), αποτελεί μια σημαντική καινοτομία.

Αφ’ ενός επειδή είναι η πρώτη φορά που υλοποιείται μια διαγωνιστική, γραπτή διαδικασία επιλογής ανώτατων στελεχών του δημοσίου.

Και αφ’ ετέρου, επειδή το ΑΣΕΠ (asep.gr) εφαρμόζει, για πρώτη φορά, ηλεκτρονικό διαγωνισμό χρησιμοποιώντας, αποκλειστικά, εξειδικευμένα εργαλεία διακρίβωσης δεξιοτήτων, ακολουθώντας τις διεθνείς πρακτικές στον τομέα της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.

Έπονται οι επόμενες φάσεις της διαδικασίας δηλαδή ο έλεγχος και η μοριοδότηση τυπικών προσόντων και η διενέργεια συνεντεύξεων, πρώτα για τις διοικήσεις των ΥΠΕ και στη συνέχεια για τις διοικήσεις των νοσοκομείων.

Παράλληλα δρομολογείται και η αντίστοιχη διαδικασία για τους επικεφαλής των λοιπών φορέων του δημοσίου με πρώτο βήμα την έκδοση των σχετικών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ήδη διεξάγονται οι σχετικές διαβουλεύσεις με τα κατά περίπτωση αρμόδια Υπουργεία.

Το έργο του ΑΣΕΠ, χρόνο με τον χρόνο, διευρύνεται. Οι προκλήσεις είναι πολλές αλλά είναι δεδομένη η συναίσθηση της ευθύνης των εργαζομένων και των μελών του ΑΣΕΠ να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της κοινωνίας».

ΑΣΕΠ ΕΚΤΑΚΤΟ!! ΤΙ ΦΕΡΝΕΙ Ο ASEP ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ!! ΠΑΡΕ ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΥΠΑ ΟΑΕΔ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ !! – Αυξήθηκαν τα ποσά!

Αυξήθηκαν από την Δευτέρα 1 Απριλίου κατά 6,4% τα τακτικά επιδόματα ανεργίας της ΔΥΠΑ (dypa.gr) λόγω της αντίστοιχης αύξησης του κατώτατου μισθού.

Συγκεκριμένα για αποδοχές πάνω από 444 ευρώ/μήνα (μικτά) το τακτικό επίδομα ανεργίας ανέρχεται πλέον στα 509 ευρώ/μήνα (έναντι 479 ευρώ). Για αποδοχές από 222 ευρώ έως 443 ευρώ, το τακτικό επίδομα ανεργίας θα ανέρχεται πλέον στα 381 ευρώ (έναντι 359 ευρώ). Για μικτές αποδοχές έως 221 ευρώ, το επίδομα ανεργίας θα ανέλθει στα 254 ευρώ (έναντι 239 ευρώ).

Υπενθυμίζεται πως τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας του δικαιούχου.

Έτσι για άνεργο με αποδοχές, πριν απολυθεί, πάνω από 444 ευρώ/μικτά, το επίδομα ανεργίας των 509 ευρώ θα προσαυξηθεί κατά 50 ευρώ, αν έχει ένα προστατευόμενο μέλος, κατά 100 ευρώ αν έχει δύο προστατευόμενα μέλη κοκ.

Επίσης αυξάνονται και τα παρακάτω επιδόματα που χορηγεί η ΔΥΠΑ:

 1. Βοήθημα μη μισθωτών: Από 479 ευρώ στα 510 ευρώ
 2. Επίδομα εργασίας: Από 239,5 ευρώ σε 255 ευρώ
 3. Εποχικό οικοδόμων: Το 70% των 37 κατ. ημερομισθίων, δηλαδή από 902,43 στα 961,08 ευρώ.
 4. Εποχικό σμυριδεργάτων: Το 70% των 50 κατ. ημερομ/θίων δηλαδή από 1.219,50 στα 1.298,76 ευρώ
 5. Εποχικό για καλλιτέχνες, θέατρα, τουρισμό: Το 70% των 25 κατ. ημερομ/θίων δηλαδή από 609,75 στα 649,38 ευρώ
 6. Άλλα εποχικά (δασεργατών–ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών-κεραμοποιών-πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγ/κής ζώνης): Το 70% των 35 κατ. ημερομ/θίων δηλαδή από 853,65 στα 909,13 ευρώ
 7. Επίδομα εργασίας: 50% επιδόματος ανεργίας δηλαδή από 239,5 ευρώ στα 255,06 ευρώ
 8. Αποζημίωση μαθητών ΕΠΑ.Σ.: 75% κατ. ημερομισθίου δηλαδή από 26,13 ευρώ στα 27,82 ευρώ
 9. Επίδομα πρακτικής άσκησης (ΙΕΚ ΔΥΠΑ): 80% κατώτατου μισθού δηλαδή από 624 ευρώ στα 664,56 ευρώ
 10. Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας: Από 780 ευρώ στα 830 ευρώ.
 11. Επίδομα αποφυλακισμένων: 15 ημερήσια επιδόματα από 287,4 ευρώ στα 306,08 ευρώ
 12. Αφερεγγυότητας εργοδότη: Έως 3 μισθοί. Οι τρεις μισθοί πλέον θα υπολογίζονται με τον νέο αυξημένο κατώτερο.

Προϋποθέσεις για χορήγηση επιδόματος!

Πόσο διαρκεί όμως το επίδομα και ποιοι είναι οι δικαιούχοι του; Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας χορηγείται στους αιτούντες – πρώην μισθωτούς, εφόσον:

 • καταγγέλθηκε ή έληξε η σύμβαση εργασίας τους (δεν χορηγείται σε όσους αποχώρησαν οικειοθελώς από την εργασία τους)
 • έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επιδότηση (δεν απασχολούνται σε άλλον εργοδότη, δεν αυτοαπασχολούνται, είναι ικανοί και διαθέσιμοι στην αγορά εργασίας)
 • έχουν πραγματοποιήσει σε συγκεκριμένα (κρίσιμα) χρονικά διαστήματα συγκεκριμένο αριθμό ημερών εργασίας, για τις οποίες καταβάλλονταν εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, ως εξής:

α) Για ασφαλισμένους που επιδοτούνται για πρώτη φορά

1η περίπτωση:

 • τουλάχιστον 125 ημέρες εργασίας ή 100 ημέρες για οικοδόμους με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας εντός του 14μήνου πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής και
 • 80 ημέρες εξαρτημένης εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα έτη πριν από την έναρξη της επιδότησής τους

2η περίπτωση (για ασφαλισμένους που δεν καλύπτουν την προϋπόθεση της 1ης περίπτωσης)

 • τουλάχιστον 200 ημέρες εργασίας ή 180 για οικοδόμους με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας κατά τα δύο προηγούμενα έτη πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής, και
 • 80 ημέρες εξαρτημένης εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα έτη πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης

β) Για ασφαλισμένους που έχουν επιδοτηθεί στο παρελθόν

 • τουλάχιστον 125 ημέρες εργασίας ή 100 ημέρες για οικοδόμους με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας εντός του 14μήνου πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής.
 • Οι ασφαλισμένοι της κατηγορίας αυτής δεν πρέπει να έχουν λάβει εντός της προηγούμενης τετραετίας από την έναρξη της επιδότησης για την οποία υποβάλλουν αίτηση πάνω από 400 ημερήσια επιδόματα.

Εάν εντός της τετραετίας έχουν επιδοτηθεί, αλλά έχουν λάβει λιγότερα από 400 ημερήσια επιδόματα, δικαιούνται να επιδοτηθούν για τον υπόλοιπο αριθμό ημερησίων επιδομάτων μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των 400 ημερησίων επιδομάτων.

Προϋποθέσεις συνέχισης της επιδότησης

Συνέχιση επιδότησης χορηγείται στους αιτούντες ασφαλισμένους, εφόσον:

 • η προηγούμενη επιδότηση έχει ανασταλεί
 • ο λόγος για τον οποίο η επιδότηση ανεστάλη δεν υπάρχει πλέον
 • η αίτηση υποβληθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία έγκρισης ένταξης στην αρχική επιδότηση
 • δεν θεμελιώνεται δικαίωμα νέας επιδότησης ή η χορήγηση της συνέχισης συμφέρει περισσότερο τον ασφαλισμένο

Η συνέχιση της επιδότησης δεν χορηγείται:

 • σε περίπτωση διακοπής της επιδότησης
 • σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης από την εργασία, αν ο λόγος της αναστολής ήταν η ανάληψη εργασίας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε για να υποβάλλετε αίτηση για το επίδομα είναι τα εξής:

 • Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας (Έντυπο Ε6) υπογεγραμμένη από τον άνεργο ή βεβαίωση λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου (Έντυπο Ε7)
 • Έμμεση ασφαλιστική ικανότητα προστατευομένων μελών της οικογενείας, εφόσον υπάρχουν
 • Στοιχεία μισθωτής εργασίας (ημέρες ασφάλισης) και μη μισθωτής απασχόλησης (επιχειρηματική δραστηριότητα)
 • Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο ο ασφαλισμένος είναι πρώτος δικαιούχος

* Για την επιδότηση στην κατηγορία των οικοδόμων απαιτείται ο ελάχιστος αριθμός ημερών εργασίας και η λύση ή λήξη της εργασιακής σχέσης να προέρχονται από τον οικοδομικό κλάδο.

Πηγη VOUCHERS ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ!! ΟΑΕΔ ΔΥΠΑ Πηγη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2024!!!

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ!! ΟΛΗ Η ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΟΠΕΚΕΠΕ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ, ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ! ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ Πηγη!

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ! ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΟΓΑ! ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ VOUCHERS 2024!

[ad_2]

Source link

Related posts

ΟΛΗ Η ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ – ΕΠΙΣΗΜΟ ΑΠΟ ΕΦΚΑ! ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΔΕΚΟ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ- ΑΣΕΠ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ONLINE!!

ΟΑΕΔ ΔΥΠΑ 2024: Πηγη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΝΑΡΗ

ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα κατάρτισης στο Κατάστημα Κράτησης Τίρυνθας

Αφήστε ένα σχόλιο